HALİL GÖNENÇ

Halil Gönenç Hoca:

"Gerçekten insaflı olarak Risale-i Nuru okuyan bir kimse, akla ve nakle uygun bir hakikatler manzumesiyle karşılaştığını görmektedir. Risale-i Nur asrın ihtiyacını karşılayacak bir şekilde gerçekleri ifade ettiği, zamanın bütün manevi hastalıklarına maruz beşerin kalplerine şifa verdiği için, okuyanlar bu şaheserlere boyun eğmektedir."

Makale Yazarı: 
Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman