Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an-ı Kerim hafızı değil mi acaba?

Tarihçe'de bu konuda şu ibareleri görüyoruz:

"Molla Said günde bir-iki cüz' okumak suretiyle Kur'anı hıfza başladı. Her gün iki cüz' ezber etmekle, Kur'anın mühim bir kısmını hıfzına aldı, fakat iki sünuhat ile, tekmili müyesser olmadı:

Birincisi, Kur'anın çok sür'atle okunması bir hürmetsizlik olmasın diye; 

İkincisi, Kur'an hakaikının hıfzının daha ziyade lüzumu var, diye kalbine gelmiş.

Onun için Kur'an hakaikının anahtarı olacak ve şübehata karşı muhafaza ve mukabele edecek hikmet ve fünun-u İslâmiyeye dair kırk risaleyi iki senede hıfzına aldı. Her gün bir parça ezberden okumak suretiyle, hepsini üç ayda ancak devrediyordu."
  (1)

Bununla beraber, bu derece kuvvetli bir hafızaya sahip olan ve doksan cilt kitabı hıfzına alan bir zatın Kur'anı hıfzetmediğini düşünemiyoruz. Zira, unutma nedir bilmeyen bu zat, seksen yedi yıllık bereketli ömrünü, Kur'ana ve Onun hakikatlerine vakfetti.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Makale Yazarı: 
Sorularla Risale