Bediüzzaman Hazretlerinin "İttihad-ı İslâm" düşüncesinde, Ehl-i sünnet olmayıp (Caferiler gibi) İslâm dairesindeki diğer mezheplerle ittihad nasıl temin edilecek?

İslâm birliğinin ruhu, İslâm’ın temel esaslarına dayanır. İslâm’ın temel esasları ise imanın altı rüknü ve İslâm’ın beş şartıdır. Bu temel esasları inkâr edenler zaten İslâm’ın dışına çıkmış demektir ve bunlara Müslüman denilemez.

Müslümanlar arasında teferruattaki ihtilaflar, bu anlamdaki bir birliğe zarar vermez ve vermemelidir. Yani bütün Müslümanlar, a'dan z'ye her konuda birleşip sonra ittihat edecekler demek hayalcilik olur.

Caferi kardeşlerimizle aramızdaki ihtilaflar İslâm’ın temel esasları noktasından değil, teferruat noktasındandır ki bu da İslâm birliğine zarar vermez ya da vermemelidir.

Bugün, değil farklı mezhepler, farklı dinden olan milletler bile bazı konularda birlik olup bir çatı altında toplanabiliyor; NATO gibi.

Güçlü bir İslâm devleti teşekkül ettikten sonra, Müslümanlar bu devletin arkasında saf tutarlar inşallah ve tarihte de tutmuşlardır.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com