Bediüzzaman'dan Sonra Müceddid Gelecek mi?

Üstadımız'ın;

"Risâle-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mu'cize-i Kur'âniyedir."(1)

ifadesinden anlaşılıyor ki, Üstad'dan, dolayısı ile Risalelerden sonra başka bir müceddit gelmeyecektir.

Temsilde hata olmasın, nasıl ki, Peygamber Efendimiz (asv)'den sonra, başka bir nebi gelmiyor ve onun getirdiği mesaj bütün asırlara yetiyor. Kur'an bir külli rehber olarak bütün asırları ayınlatıyor.

Aynen öyle de Kur'an'ın bir tefsiri olan Risalelerden sonra bir müceddidin gelmesinden ziyade, Risalelerin, Kur'an'dan alınan mesajları anlaşılacaktır. Nitekim Üstad'ın doğumundan bu yana yüz otuz beş seneyi aşkın bir zaman geçtiği halde, İslam dünyasında yeni bir çığır açıp ve herkesin, "bu bir müceddidir" diyeceği bir şahıs yoktur.

Belki Risaleler İslam dünyası tarafından henüz yeni yeni duyulmakta ve okunmaktadır. Şüphesiz bu bizim kanaatimizdir. Farklı düşünenlere de saygı duymak gerektiğini de ifade etmek isteriz.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Emirdağı Hayatı. 

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com