Said Nursi için "Bediüzzaman" tabirini kullanmak doğru mu? Ben zamanın en güzeli olarak sadece Hazreti Muhammet Mustafa'yı görüyorum...

"Bediüzzaman" ismi, kelime olarak; bulunduğu zamanın en güzeli ve en benzersizi anlamındadır. Yoksa "bütün zamanların ve mekânların en güzeli ve benzersizi" anlamında değildir. Zaten bu ve buna benzer unvanları insanlar sevdiklerine yakıştırırlar. Yoksa bu zatlar kendilerini bu unvan ile yad etmiyorlar.

Üstad'a bu unvanı zamanın ileri gelen âlimleri ve onu seven talebeleri vermiştir. Üstat Risale-i Nur'un birkaç yerinde bu unvanı kendi üzerine almayıp, iman ve Kur'an hakikatlerinin tefsiri olan Risale-i Nurlara veriyor. Şahsının sena edilmesinden de rahatsız oluyor.

Hazreti Muhammed  Efendimiz (asm) bütün zamanların ve bütün mekânların en güzeli en mükemmelidir. Onunla hiçbir yaratılmış mukayeseye gelemez. Said Nursi Hazretleri, İki Cihan Serveri Hazreti Peygamber (asm)'in  ümmetinden bir talebesi iken, nasıl olur da kıyasa gelebilsin. İnsanın böyle bir kıyastan titremesi gerekir.

Risale-i Nur'u ciddiyetle tahkik edenler şunu anlarlar ki, Efendimiz (asm) ile ilgili yazılan eserler içinde Hazreti Muhammed (asm)’i bu kadar güzel anlayan ve anlatan, seven ve sevdiren nadirattandır. Biz toplum olarak peşin hüküm ve ön yargıda maalesef çok ileriyiz. Halbuki araştırmak ve tahkik etmek müminin bir şiarı olması gerekir.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com