Seyyid olanın, değilim demesinin günah olduğunu söylüyorsunuz. Ancak bir olaya dayanarak seyyid diyorsunuz. Bu doğru olur mu? Üstad seyyid ise, niçin reddetsin? Niçin tevile gerek duysun?

Günah olan, "kişinin seyit olmadığı halde seyidim demesidir" ya da seyit olduğunu kati olarak bildiği halde, seyitliğini inkar etmesidir. Üstat ne seyitliğini inkar ediyor, ne de kati ispat edemediği için "seyyidim" diye eserlerinde ilan ediyor. Böyle bir durumda günah söz konusu olmaz.

Üstad'ın seyitliğini kati olarak reddettiğine dair hiçbir cümle ve vesika yoktur. Üstat, sadece başkalara kat'i ispat edecek elinde soy kütüğü olmadığı için, "ben kendimi seyit bilemiyorum" diye bu inceliğe işaret ediyor. Hem yakın talebelerine ise ispatsız şahsi kanaatini seyit olarak bildiriyor. Bunda herhangi bir tutarsızlık ve çelişki yoktur.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com