Üstad seyyid midir, evetse neden gizlemiştir; gizlemesinin hikmeti nedir?

"Eğer Mehdîlik dâvâ etse, bütün şakirtleri kabul edecekler."

"Ben de onlara demiştim: "Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beytten olacaktır. Gerçi mânen ben Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir veled-i mânevîsi hükmünde ondan hakikat dersini aldım ve Âl-i Muhammed Aleyhisselâm bir mânâda hakikî Nur şakirtlerine şâmil olmasından, ben de Âl-i Beytten sayılabilirim. Fakat bu zaman şahs-ı mânevî zamanı olmasından ve Nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsî makamları arzu etmek ve şan şeref kazanmak olmaz; ve sırr-ı ihlâsa tam muhalif olmasından, Cenab-ı Hakka hadsiz şükür ediyorum ki, beni kendime beğendirmemesinden, ben öyle şahsî ve haddimden hadsiz derece fazla makamata gözümü dikmem. Ve Nurdaki ihlâsı bozmamak için, uhrevî makamat dahi bana verilse, bırakmaya kendimi mecbur biliyorum" dedim, o ehl-i vukuf sustu."
(1)

Üstad'ın seyyidliğini kati olarak reddettiğine dair, hiçbir cümle ve vesika yoktur. Üstad sadece başkalara kati ispat edecek elinde soy kütüğü olmadığı için, "ben kendimi seyyid bilemiyorum" diye bu inceliğe işaret ediyor. Hem yakın talebelerine ise, ispatsız şahsi kanaatini seyit olarak bildiriyor. Bunda herhangi bir tutarsızlık ve çelişki yoktur.

Üstad talebelerinin ifadesi ve şahitliği ile Peygamber Efendimizin (asv) soyundandır. Yani Al-i Resuldür.

Bediüzzamanın varislerinden Seyyid Salih Özcan'ın naklettiğine göre, bir gün Üstad'la aralarında şu konuşma geçer:

"- Salih sen seyyidsin, değil mi?
- Evet! Üstadım.
- Peki seyyid Salih, sence ben seyyid olabilir miyim?
- Muhakkak Üstadım, siz seyyidsiniz.
- Seyyid Salih, ben anne tarafından Hüseyni, baba tarafından ise Haseni’yim."
(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (206. Mektup) 

(2) bk. Tanıyanların Dilinden, Salih Özcan'ın Hatıraları

İlave bilgi için tıklayınız:

Said Nursi Seyyid midir?

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com