Üstad tesbihatı Şafii mezhebine göre mi yapıyordu? Yani tesbihatı farzın ardından mı yoksa Hanefiler gibi sünnetleri de kıldıktan sonra mı yapıyordu?

"Yalnız bu kadar var; ben Şafiîyim, namazdan sonraki tesbihatım Hanefî tesbihatından biraz farklıdır." (1) 

Buradan anlaşılan o ki; Üstadımız namaz tesbihatını, Şafii mezhebine göre yapmıştır. Şafii mezhebinde farzın hemen akabinde tesbihat yapılır. Nur talebelerinin yaptığı tesbihattaki "ism-i azam" dualarına kadar olan kısım -küçük farklılıklarla- Şafiilerde yapılmaktadır.

Şafiilerin çoğunlukta olduğu Doğu'daki camilerimizde de uygulandığı gibi; farzın ardından yerinden kalkmadan tesbihat yapılıp, akabinde son sünnet kılınır. Ondan sonra isteyen istediği kadar tesbihatına devam eder, zikir çeker, tefekkür eder vb...

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com