Üstad'ın Hz.Hızır ile görüştüğü söyleniyor, doğru mudur?

Büyük ve evliya zatların Hz. Hızır (as) ile görüşmesi ve ondan ders alması haktır. Nitekim velayet makamlarında bir makamın ismi de "Hızır makamı" olarak meşhur olmuştur. Bu makama gelen bir veli Hızır (as)'dan ders aldığı tevatür ile sabittir. Yani milyonlarca evliya bu hususta ittifak etmişler. Bu manaya göre Üstad'ın  Hızır (as) ile görüşmesi ondan ders alması mukadderdir.

Yalnız, görüştüğüne dair ne Risale-i Nurlarda ne de abilerin hatıralarında açık bir delil ve vesika mevcut değildir. Vesikanın olmaması görüşmediği anlamına gelmez. Meseleyi bu şekilde değerlendirmek daha doğru olur.

Makale Yazarı: 
Sorularlarisale.com