Hilafetin ve saltanatın kaldırılması olayına Üstad'ın perspektifinden bakışımız nedir? Bunların kaldırılmaları iyi mi olmuş, yoksa kalmalı mıydı?