Üstadımız mehdiyi şahs-ı manevi olarak vasıflandırıyor; ancak bazı hadislerde mehdinin Mekke'de doğacağı, imamiyetinin Kudüs'te olacağı söyleniyor; bu durumu nasıl anlamalıyız?