Said-i Nursi özgürlükler açısından liberal-demokrat bir anlayışa sahipti diyebilir miyiz? Mesela, İslam'ın toplumsal kurallarının Müslümanlara uygulanmasında, isteyen Müslümanlara bu kuralların uygulanmasını, istemeyene de uygulamamasını mı düşünür?