2016-Mesnevi-i Nuriye Sempozyumu - Yunus Çengel, Birinci Bölüm