Bediüzzaman'ın Tecdidine Toplu Bakış, Prof. Dr. Suat YILDIRIM