Ekmeksiz Yaşarım Hürriyetsiz Yaşayamam

Yeni Asya neşriyat tarafından hazırlanan sinevizyonda Bediüzzaman Hazretlerinin çeşitli devirlerde kendisine yapılan zulüm ve baskılara rağmen davasından taviz vermediği ve vazgeçmediği teması işleniyor..