Fıkhî Görüşler Açısından Risâle-i Nur Külliyatı, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz FİDAN