İşaratü’l-İ’caz’ın Tefsir Geleneğindeki Yeri, Dr. Adil Bor