Üstad, İslam âleminin problem ve çözümleri ile ilgili önerileri var mıdır?