Üstad'ın, zalim bir aşiret reisinin çayını içmesi istiğna düsturuna zıt değil mi?