Uluhiyetin Beşeriyetle Münasebeti: Nübüvvet, Prof. Dr. Hüseyin Yaşar