Said Nursi Kürt müdür ya da Said-i Kürdî midir?

By:

May 24, 2014

Bir iki asır öncesine gidildiğinde, şu an Türk olarak görülenler Kürt, Kürt olarak görülenler de Türk olabilir. altı yüz yüzyıl boyunca aynı çatı altında yaşayan ve Osmanlı'dan önce de yine birliktelikleri bulunan özellikle Türk ve Kürtler, gerek aynı topraklarda yaşamaları, gerekse de birbirlerinden kız alıp vermeleri vb. sebebler neticesinde âdeta tek millet haline gelmişlerdir.. Nesebi net olarak bilinenlerin dışında diğer kimselerin nesep noktasında fazla teferruata girmemeleri gerekmektedir.

Bizim için esas olan İslamiyet noktasıdır. Milliyet ise ayeti kerimenin ifadesiyle, "tanışıp kaynaşma" mız noktasından bizim isteğimizin dışında Rabbimizin bize bağşettiği bir husustur. Osmanlı döneminde doğu illerine "Kürdistan" deniliyordu. Bu isim herhangi bir ırkî mana taşımıyordu. Yalnızca coğrafi bir bölgeye verilen bir ismi çağrıştırıyordu. Pakistan, Afganistan gibi…

O bölgeden olan insanlara ise "Kürdî" denilmekteydi. Yine bu, şahsın o bölgeden olduğunu gösteren bir aidiyet ihsas ediyordu. Erzurumî, Konyevî, Bursevî gibi…

Bu manada Üstad hazretleri de, Osmanlı döneminde bu nam ile çağrılıyordu. Fakat bu aidiyetin daha sonra farklı manalar ihsas etmesi sebebiyle, Üstad, Osmanlı sonrasında kendi köyüne nisbetle "Nursi" soyadını almış ve bunu kullanmıştır. Ancak bazı resimi kayıtlarda Üstad'ın soyadının OKUR olarak geçtiği de bilinmektedir.